Informatii juridice

JUCARIILE LUI MATEI SRL-D cu sediul în com. Recea, str. Florilor nr. 5,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/378/2015, CUI 34383814, reprezentată legal de Hausi Virgil - în calitate de Administrator.